നാടേതായാലും Captain Sanju Samson തന്നെ, എന്റമ്മോ എന്തൊരാവേശം | *Cricket latest cricket update 2022

നാടേതായാലും Captain Sanju Samson തന്നെ, എന്റമ്മോ എന്തൊരാവേശം | *Cricket

നാടേതായാലും Captain Sanju Samson തന്നെ, എന്റമ്മോ എന്തൊരാവേശം | *Cricket Detail

Chepauk crowd goes berserk with ‘Sanju, Sanju’ chant as Samson comes out to bat in IND A vs NZ A | ഇന്ത്യ എ ടീമിന്റെ നായകനായി എത്തിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ചെന്നൈ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാണികളുടെ വൻ വരവേൽപ്പ്.

#SanjuSamson #INDvsNZ #chepaukstadium

Oneindia Malayalam
Subscribe to Oneindia Malayalam Channel for latest updates on News and Current Affairs videos.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬ Share, Support, Subscribe▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♥ subscribe : https://goo.gl/C2HoCq
♥ Facebook : https://www.facebook.com/oneindiamalayalam
♥ YouTube : https://goo.gl/C2HoCq
♥ twitter: https://twitter.com/thatsmalayalam
♥ telegram : https://t.me/oneindia_malayalam
♥ Website:http://malayalam.oneindia.com/
♥ For Viral Videos: http://malayalam.oneindia.com/videos/viral-c25/#page-3
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leave a Comment